طرح مفهومی Windows 11

معرفی طرح مفهومی جدید Windows 11

این ویدیو یک مفهوم است که برای به نمایش گذاشتن نحوه تغییر ویندوز در یک بروزرسانی آینده برای نسخه ویندوز 11 آمده است. این یک نرم افزار واقعی نیست، باید منتظر ماند تا طرح اصلی را مشاهده کرد، اما این نمونه ی تواند تا حدودی بیان گونه این سیستم جدید باشد.

ویدیوهای مشابه