سیستم دوربین Mirrorless نیکون

معرفی سیستم جدید دوربین های Mirrorless نیکون

اکنون وقت آن رسیده است:  افق های جدید در راه است، ما افتخار می کنیم که سیستم جدید Mirrorless یا همان طراحی بدون آینه شرکت نیکون برای دوربین ها را معرفی کنیم.

... توضیحات کامل