اتومبیل کیا Sorento 2018

ویژگی های طراحی اتومبیل کیا Sorento 2018

اتومبیل کیا Sorento 2018، یک اتومبیل شاسی بلند جا دار است. در طراحی خودرو شاسی بلند کیا سورنتو 2018 از ظرافت خاصی استفاده شده است.

 

ویدیوهای مشابه