خودروهای لامبورگینی رویداد Giro 2016 ایالت متحده

خودروهای لامبورگینی در رویداد Giro 2016 ایالت متحده

رویداد لامبورگینی Giro که از الین Stein Eriksen در دره Deer شروع شده است، با بیش از 300 مایل رانندگی به جکسون می رسد، و تنها رانندگی خودرو های لامبورگینی در مناظر نفس گیر و مناظر طبیعی پارک های ملی کوهستانی غرب را مشاهده می کنید. اتوموبیل های لامبورگینی همچون اونتادرو، هوراکان وبسیاری دیگر در اینجا قابل مشاهده هستند.

ویدیوهای مشابه