تمیز نگه هوای کابین با فیلتر خودروهای تسلا

تمیز نگه داشتن هوای کابین با فیلتر جدید خودروهای تسلا

این کلیپ جالب و تماشایی توانایی بی نظیر فیلتر هوای ماشین های جدید تسلا را به ما نشان می دهد. آلودگی هوا در شهرها همیشه یک چالش بوده و هست، اما تسلا هم اکنون با خودروهای برقی بی نظیر خود این چالش را پشت سر می گذارد. باا الهام از سیستم های فیلتر هوای مورد استفاده قرار گرفته در بیمارستان ها، اتاق های تمیز و صنعت هوافضا، فیلتر HEPA تسلا نیز باعث می شود تا هیچگونه دود ناشی از آلودگی وارد خودرو نشود. حتی در یک محیط بسته، بمب های دودی نیز راهی به داخل ماشین پیدا نخواهند کرد.

... توضیحات کامل