مهمانی لامبورگینی لندن

مهمانی لامبورگینی ها در لندن!

سوپر ماشین ها به خیابان ها آمدند. همانند هر کریسمس، نمایندگی لامبورگینی H.R.Owen یک حزب در لندن، در سال های گذشته Veneno و Centenario را به ارمغان آورده است، امسال 2 لامبورگینی Aventador SVJ با نام تجاری جدید نیز در دسترس هستند. در این ویدئو نمونه هایی همچون لامبورگینی اوروس و لامبورگینی اونتادور را مشاهده می کنید.

ویدیوهای مشابه