معرفی تلویزیون باریک OLED E9 ال جی به نام Wallpaper-Thin TV

سرانجام یکی از نازک ترین و بهترین تلویزیون های جدید ال جی در این جاست و این تلویزوین بی نظیر، در حالی که بسیار نازک می باشد، با یک قاب بسیار باریک در اطراف نمایشگر نیز همرا ه شده است که به نظر می رسد که این تلویزیون بخشی از دیوار خانه و یا پنجره منزل شما باشد. خودتان این ویدئو را ببنید تا با این تلویزیون جدید و بی نظیر Wallpaper-Thin TV E9 ال جی بیشتر آشنا بشوید.

... توضیحات کامل