گهواره نیوتون با چوب بستنی و تیله

نحوه ساخت گهواره نیوتون با چوب بستنی و تیله!

دستگاه گهواره نیوتون که برای نشان دادن قانون پایستگی انرژی مورد استفاده قرار می گیرد را با استفاده از چوب بستنی و تیله بسازید. این آموزش به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک گهواره نیوتونی بسازید که در آن تیله ها با بند از یک چهارچوب چوب بستنی آویزان هستند.

ویدیوهای مشابه