ستاره با پوم پوم کاموا

آموزش درست کردن ستاره با پوم پوم کاموا به روش آسان!

ساختن ستاره پوم پومی با کاموا به سبک آسان را به کمک این فیلم آموزشی 7 دقیقه ای نتران تجربه کنید. درست کردن ستاره کاموایی تزیینی بدون وسایل پیچیده و پیش زمینه قبلی در بافتنی هم ممکن است، فقط کافیست این فیلم را پخش کرده و مراحل نشان داده شده را به ترتیب اجرا کنید.

... توضیحات کامل