ماسک ابر و خورشید کودکان

نحوه ساخت ماسک خورشید و ابر با کاغذ رنگی برای بچه ها!

اگر به دنبال طرحی برای ساخت ماسک بازی قابل بستن روی صورت بچه ها هستید و طرح های شکل حیوانات را دوست ندارید، ساختن ماسک خورشید و ابر می تواند ماسک مناسبی برای ساختن باشد. ساختن ماسک شکل ابر و خورشید بسیار ساده است. کل فرایند ساخت این ماسک را طی 3 دقیقه تماشا کنید و سپس با استفاده از کاغذ رنگی، ساخت آن را امتحان کنید.

ویدیوهای مشابه