کاردستی مدل آتش فشان دودزا

کاردستی مدل آتش فشان دودزا | کاردستی آتشفشان برای مدرسه

این فیلم آموزش ساخت کاردستی آتشفشان برای کلاس علوم ششم مدرسه است که می توانید روی کارتن پایه آن قسمت های مختلف سیستم آتشفشان فعال را بنویسید و به معلم علوم مدرسه ارائه کنید. این کاردستی دودزا که قسمت دود آن با استفاده از عود انجام می شود (با احتیاط) یک نمونه عالی از کاردستی آتشفشانی است. برای ساخت این کاردستی می توانید از مواد اولیه مختلفی به جای کارتن استفاده کنید و بر روی آن کاغذ رنگی بچسبانید و یا کاغذ سفید را رنگ کنید و از آن استفاده کنید. اگر به تماشای فعالیت آتشفشان ها علاقه مند هستید، در نتران ویدیوی فعالیت بزرگترین آتش فشان فعال را تماشا کنید.

... توضیحات کامل