نزدیک فعالیت بزرگترین آتش فشان فعال ماونا لوا

فیلم نزدیک از فعالیت بزرگترین آتش فشان فعال، ماونا لوا!

تا کنون یک آتش فشان فعال را از نمای بالا دیده اید؟ این رخداد که در ماه گذشته در آتش فشان ماونا لوا به وقوع پیوست و حاصل آن جریان لاوای سرخ رنگ و آتش بسیار بود را در این ویدیو از نمایش بالا تماشا خواهید کرد. با دیدن این فیلم پی می برید که یک آتش فشان فعال چقدر قدرتمند و پر حرارت می تواند باشد و فقط تکنولوژی است که ما را به دیدن این صفحه های بی نظیر دعوت می کند.

62 بازدید 1 سال پیش ویدئو ویدئو های سرگرمی
... توضیحات کامل