پاکلیدی خرسی کیوت

آموزش درست کردن پاکلیدی خرسی کیوت با کاموا!

به کمک یک سوزن و کاموا می توانید پاکلیدی شکل خرس کیوت و بامزه ای درست کنید که خیلی ساده و آسان ساخته می شود. برای ساختن پاکلیدی خرسی، فقط 8 دقیقه تماشای این فیلم آموزشی کافیست، بعد از آن می توانید با سوزن و کاموا یک کاردستی پاکلیدی خرسی بامزه با دستان خود درست کنید.

... توضیحات کامل