ساخت کبریت روشن کن برقی

آموزش نحوه ساخت کبریت روشن کن برقی با آرمیچر!

این دستگاه جالب که می توانید با آرمیچر، سر قوطی نوشابه به علاوه یک باتری درست کنید، جایگزینی برای فندک خواهد بود. البته که ساختن این وسیله بیشتر جنبه آموزشی و سرگرمی خواهد داشت. در این آموزش شما دستگاه چرخشی را درست می کنید و بخش روشن کننده قوطی کبریت را به دور سر قوطی نوشابه پیچیده و بر روی آرمیچر قرار می دهید تا چرخیدن آرمیچر باعث چرخیدن بخش روشن کننده شود. نزدیک کردن سر کبریت به این دستگاه باعث روشن شدن آن خواهد شد.

ویدیوهای مشابه