ساخت فیجت اسپینر با چوب کبریت

ساخت فیجت اسپینر ساده با چوب های کبریت

خودتان مشاهده کنید که چگونه می توان یک فیجت اسپینر چوب کبریتی را در خانه ساخت. شما می توانید در نتران ایده هایی بی نظیر و ساده برای ساخت فیجت اسپینر ها را مشاهده بنمائید. چوب های کبریت نیز یکی از ساده ترین وسایلی هستند که می توانید از آن ها استفاده داشته باشید. شما می توانید به راحتی با مقداری چوب کبریت، چسب و وسایلی ساده، یک فیجت اسپینر عالی درست کنید. خودتان در این فیلم مراحل ساخت یک فیجت اسپینر بی نظیر را یاد بگیرید.

ویدیوهای مشابه