ربات متود 2

با متود 2 اشنا شوید، بزرگترین ربات دنیا

این روبات یکی از بزرگترین روبات های جهان است که یک گروه تحقیقاتی کره ای به نام Megabot به طور مستقیم و استفاده از علم فیزیک این ربات را ساخته اند.Method 2 یک روبات مجهز و پیشرفته است که می تواند به راحتی حرکت کند، بنشیند، خم شود و حتی یک نفر را با خود حمل می کند. این ربات با وزن بیش از یک و نیم تن و در حالت ایستاده طولی به اندازه 13 پا ( در حدود چهار متر) ، به نظر می رسد چیزی غیر از علم و تخیلی باشد.

... توضیحات کامل