دیدار با Vector ربات کوچک خانگی

دیدار با Vector، ربات کوچک خانگی

آیا می خواهید یک ربات که در اطراف می چرخد، در چشمانش با شما blackjack بازی می کند ، و می تواند بچه های شما را برای تمیز کردن اتاقشان کمک کند را مشاهده کنید. باید بگوئیم که ربات مورد نظر شما Vector اکنون در اینجا است.

... توضیحات کامل