آزمایش تصادف خودرو Mercedes X-Class 2018

آزمایش تصادف خودرو Mercedes X-Class 2018

در این ویدئو آزمایش خودرو Mercedes X-Class 2018 در تصادف با سرعت بالا از زاویه های مختلف را مشاهده خواهید کرد. در این آزمایش های مشخص می شود که خودرو Mercedes X-Class 2018 از امنیت فوق العاده ای بهره می برد.

1.5 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل