ربات یوزپلنگ MIT سنسور دیداری پله برود

ربات یوزپلنگ MIT می تواند بدون سنسور دیداری از پله بالا برود

ربات یوزپلنگ MIT برای کمک به نجات انسان در زمان بحران هایی مانند سیل و زلزله ساخته شده است. یکی از قابلیت هایی که در نسخه جدید این ربات تعبیه شده، حرکت در مناطق ناهموار بدون داشتن سنسور دیداری است.

ربات چیتای MIT قرار است در آینده در مناطق بسیار ناهموار، در بحران های انسانی بزرگ به ما یاری برساند. در نتیجه این ربات باید آنقدر قدرتمند و با قابلیت باشد تا بتواند در این مناطق حرکت کند.

دانشمندان دانشگاه MIT به این موضوع کاملا واقف هستند که ربات چیتای آن ها باید بتواند حتی در هنگامی که خودش صدمه دیده است، به انسان ها یاری برساند.

اگر این ربات چیتا در هنگامی که دوربین آن کار نمی کند از حرکت بایستد و یا به موانع برخورد کند، برای استفاده در مواقع بحرانی مناسب نخواهد بود. این ربات باید بتواند بالانس خود را بدون داشتن سنسور های دیداری حفظ کرده و به حرکت خود ادامه دهد.

در همین راستا دانشمندان قابلیت ویژه ای به این ربات خود، یعنی Cheetah 3 افزوده اند که با این قابلیت اکنون این ربات می تواند با حفظ تعادل خود، بدون سنسور دیداری از موانع بسیار سخت مانند پله ها بالا برود.

این ربات قادر به تشخیص چاله ها و موانع سر راه خود است و در هنگام برخورد با حرکت به سمت مخالف تعادل خود را به خوبی حفط می کند. در ویدئو می توانید مشاهده کنید که چطور این ربات از پله هایی که با قطعات چوپ پوشانده شده است بالا می رود.

شاید بدون سنسور دیداری این ربات نتواند خیلی فوق العاده و سریع از پله ها بالا برود، اما باید توجه کنیم خود ما نیز با هوشی که داریم هم نمی توانیم با چشم بسته به سادگی این کار را انجام دهیم و احتمالا این ربات بهتر از ما این کار را انجام می دهد.

در گذشته دیده بودیم که این ربات چگونه می تواند از روی موانع مختلف بپرد و اکنون در این ویدئو می توانید ببینید که نسخه جدید چیتا چگونه از روی زمین به روی میز می پرد و تعادل خود را بالای میز حفظ می کند. همچنین این ربات می تواند با سرعت 23 کیلومتر بر ساعت بدود که سرعت بسیار مناسبی محسوب می شود.

... توضیحات کامل