ربات چیتا دانشگاه MIT

ربات های چیتا دانشگاه MIT از روی موانع می پرند

در یک جهش برای توسعه روباتیک، محققان دانشگاه MIT که یک چیتا یا یوزپلنگ رباتیک را ایجاد کرده اند، اکنون آن ها را آموزش می دهند تا از موانع عبور کنند و از روی آن ها بپرند.

این اولین ربات چهار پا برای دویدن با سرعت بالا و پرش های تنظیم شده از موانع است که به صورت خود مختار عمل می کند و کاملا مستقل می باشد.

... توضیحات کامل