راهنمای خودرو Model 3 تسلا بازکردن درب صندوق با اپلیکیشن

راهنمای خودرو های Model 3 تسلا، بازکردن درب صندوق با اپلیکیشن

قسمت جلویی خودرو مدل 3 تسلا شامل 15 فوت مکعب فضای محفظه به عنوان یک صندوق می شود که به راحتی می توانید از طریق اپ تلفن همراه آن را باز کنید.

... توضیحات کامل