تست آفرود خودرو تسلا SUV در بیابان های امارات!

تست آفرود خودرو تسلا SUV در بیابان های امارات!

ماشین تسلا SUV را در این کلیپ ببینید که چگونه در مسیرهای آفرودی بیابان امارات به خوبی حرکت می کند و از موانع و پستی بلندی های مسیر رد می شود. این اتومبیل به نظر می رسد تسلا می خواهد با این فیلم توجه بیشتری از طرف شیخ نشینان حاشیه خلیج فارس به سمت خود جلب کند و بازار اتومبیل های خود را در این بخش از جغرافیا داغ تر کند.

... توضیحات کامل