تکامل تاریخچه بازی موتوری MotoGP 1987 2019

تکامل و تاریخچه بازی موتوری MotoGP از سال 1987 تا 2019

در اینجا می توانید به تاریخچه تحول و سیر تکامل سری بازی های موتور مسابقه ای MotoGP از سال های گذته تا کنون ، نگاهی بیاندازید. MotoGP یک بازی شبیه سازی شده مسابقات موتوری MotoGP است که از سال های گذشته برای کنسول های قدیمی عرضه شده و حتی جدیدترین نسخه های این بازی موتوری عالی تا کنون نیز منتشر می شوند. خودتان اولین نسخه های این بازی در سال های 1987 میلادی تا کنون و در سال 2019 را مشاهده کنید و از این ویدئو نوستالژی لذت ببرید.

ویدیوهای مشابه