آینه نیسان Armada 2018

ویژگی فوق العاده آینه های نیسان Armada 2018

آینه های نیسان Armada 2018 از قابلیت تنظیم الکترونیک فوق العاده ای بهره می برد. در این ویدئو ببینید که این آینه چگونه تنظیم می شود و چه مواقعی کارامد است.

7.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل