پنجاهمین سالگرد ماشین نیسان GT-R نیویورک

پنجاهمین سالگرد ماشین نیسان GT-R در نیویورک

اولین بار در سال 2019 نمایشگاه بین المللی خودرو نیویورک، یک نمایشگاه سالانه 50 ساله شرکت نیسان را به خود اختصاص می دهد، ماشین نیسان GT-R زمانی که در سال 2020 عرضه شود، در ابتدا 50 سال از معرفی، آن می گذرد. برای جشن نیم قرن نیسان GT-R، مهندسان این شرکت خود را برای یافتن پتانسیل کارآمد کشف نشده به چالش کشیدند، در حالی که هنوز اطمینان حاصل می شود که رانندگی در هر سطح عالی است و می توان از آن لذت برد. در اصل ماشین نیسان GT-R یک خودرو 2 و 2 با قدر تولید شده توسط نیسان است که در سال 2007 معرفی شد. این جانشین نمونه اصلی Skyline GT-R نیسان است، هرچند که بیشتر از محدوده Skyline را به همراه ندارد، این نام در حال حاضر برای بازار اسپورت و لوکس نیسان استفاده می شود.

ویدیوهای مشابه