دوربین Canon EOS 5D Mark IV

معرفی رسمی دوربین Canon EOS 5D Mark IV

ویژگی های دوربین EOS 5D Mark 3 را ببینید  و بیشتر در مورد آن بدانید. تمام ویژگی هایی را که دوربین EOS 5D Mark IV به عنوان یکی از جانشین های ارزشمند EA 5D می تواند داشته باشد، و یک طراح خاص که انتظارات مار برای عکاسی در تقریبا هر زمینه ای فراهم می کند.

... توضیحات کامل