ساخت کاردستی سیب کاغذی اوریگامی

اوریگامی میوه ها: ساخت کاردستی سیب کاغذی اوریگامی 🍎

ساخت شکل میوه ها با اوریگامی یکی از مهم ترین قدم های یادگیری این هنر است. ساخت سیب اوریگامی را می توان یکی از مهم ترین اشکال میوه ها برای آموزش دانست. اگر شما قدم های ابتدایی آموزش اوریگامی را برداشته اید و اکنون می خواهید شکل های جدیدی برای ساختن یاد بگیرید، حتما این فیلم آموزشی گام به گام از ساخت یک سیب سرخ اوریگامی را تماشا کنید. مربی اوریگامی در این فیلم 14 دقیقه ای به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک سیب سرخ اوریگامی بسازید و همچنین به بالای آن، یک برگ سبز رنگ هم اضافه کنید.

... توضیحات کامل