کاردستی خرچنگ کاغذی با اوریگامی +دایناسور اوریگامی

آموزش ساخت خرچنگ کاغذی با اوریگامی! (+دایناسور اوریگامی)

ساخت خرچنگ کاغذی، یک طرح کامل اوریگامی که مخصوص حرفه ای هاست را در اینجا ببینید. اگر می خواهید ببینید در اوریگامی حرفه ای شدید یا نه، این طرح پیچیده اوریگامی را امتحان کنید. 4 دقیقه ابتدایی ویدیو مربوط به ساخت یک دایناسور اوریگامی است که برای دست گرمی ساختن آن را امتحان کنید! اما طرح اصلی که برای شما در نظر داریم، ساخت یک خرچنگ اوریگامی فوق العاده است که 8 دقیقه بعدی این فیلم آموزشی را شامل می شود.

... توضیحات کامل