کاردستی شکل پروانه میگو با اوریگامی

نحوه ساخت شکل پروانه و میگو با اوریگامی

در این فیلم آموزشی، یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده اوریگامی، اشکال پروانه و میگو را شبیه سازی کنید. با تا زدن های ساده و کمی پیچ و خم، می توانید شکل مد نظر خود را با استفاده از یک تکه کاغذ بسازید. اگر از کاغذهای رنگی استفاده کنید، طبیعتا طرح زیباتری در نهایت خواهید داشت. دیدن این ویدیو به افرادی توصیه می شود که می خواهند آموزش اوریگامی را به تازگی آغاز کنند و به دنبال نقطه ای مناسب برای شروع می گردند. پس با ما در نتران همراه باشید، با آموزش فوق العاده ای از طراحی شکل پروانه و میگو با استفاده از هنر تا زدن کاغذ، یعنی اوریگامی.

... توضیحات کامل