آموزش ساخت اوریگامی جعبه کادو مربعی کوچک ساده!

برای ساختن اوریگامی جعبه کادویی کوچک که برای هدیه های زینتی فوق العاده است، این فیلم آموزشی اوریگامی جعبه کادو درب دار که با کاغذ رنگی ساخته و تزیین می شود را در نتران ببینید. درون این جعبه کادو ساده، به 4 قسمت تقسیم شده است که شما می توانید در صورتی که تعدادی هدیه کوچک دارید، آنها را درون این جعبه کادو مربعی در جای خود قرار دهید.

... توضیحات کامل