ساخت عقرب اوریگامی کاغذی

چطور می توانید یک عقرب اوریگامی کاغذی بسازید؟

این فیلم را تماشا کنید تا ایده ای خارق العاده ، جذاب، تماشایی و بی همتا را یاد بگیرید. این یک کاردستی عقرب کاغذی است که حتما شما را حیرت زده می کند. ساخت این کاردستی اوریگامی نیز آسان است. شما فقط به یک تکه کاغذ 20 در 20 سانتی متری نیاز دارید. سپس می توانید با تازدن کاغذ تا 51 بار، این کاردستی فوق العاده را تهیه بنمائید. این ویدئو مراحل تازدن و ساخت این کاردستی را به شما نشان خواهد داد.

... توضیحات کامل