شمشیر اوریگامی کاغذی

ساخت شمشیرهای اوریگامی کاغذی در خانه

این ویدئو را تا آخر مشاهده کنید تا از ساخت شمشیرهای بازی کاغذی در خانه لذت ببرید. ساخت این شمشیرهای کاغذی زیبا به کمی مهارت نیاز دارد. می توانید خیلی راحت با یک تکه کاغذ و چندین بار خم کردن کاغذ نمونه آن ها را در منزل خود تهیه بکنید. این فیلم را ببینید و خودتان روش ساخت این کاردستی های جذاب کاغذی را مورد بررسی قرار دهید.

... توضیحات کامل