سرسره با چوب بستنی

چطور با چوب بستنی کاردستی سرسره پله دار بسازیم؟

چوب بستنی و چسب دارید؟ پس کمی زمان بگذارید و ساخت کاردستی سرسره پله دار را طی حدود 3 دقیقه یاد بگیرید. این آموزش کاردستی با چوب بستنی به شما می آموزد که چگونه می توانید یک سطح صاف شیب دار برای سرسره و یک ردیف پله برای تکمیل آن بسازید.

ویدیوهای مشابه