رینگهای اتومبیل پورشه 911 توربو

ویژگی رینگهای اتومبیل پورشه 911 توربو

رینگ های کربنی اتومبیل پورشه 911 توربو مانند رینگ های مدل های قبلی پورشه مستحکم هستند. اما این رینگ ها، نسب به مدل های قبلی 20% سبک تر، 20% قدرتمند تر و 100% عملیاتی تر می باشند.

 

ویدیوهای مشابه