پورشه کاین توربو جی تی 2023

بررسی دقیق طراحی، امکانات و صدای پورشه کاین توربو جی تی 2023!

در این فیلم نگاهی دقیق از نمای نزدیک خواهیم داشت به طراحی بدنه و طراحی داخلی اتومبیل پورشه کاین توربو جی تی 2023 که چشم ها را به خود خیره کرده است. این اتومبیل همچنین صدای موتور و اگزوز فوق العاده ای دارد که شنیدن آن احساس آرامش به انسان خواهد داد.

... توضیحات کامل