آزمایش خودرو Porsche 918 Spyder پیست مسابقه

آزمایش خودرو Porsche 918 Spyder در پیست مسابقه

در این ویدئو کلیپ در یک دقیقه ببینید که خودرو Porsche 918 Spyder در پیست مسابقه چگونه حرکت می کند و از پیچ های تند چگونه با تعادلی فوق العاده عبور می کند.

 

ویدیوهای مشابه