مسابقه ماشین کوئنیگزگ Agera S در مقابل بوگاتی ویرون

شما در این ویدئو بی نظیر و عالی می توانید رقابت هایی سر سخت و جدال در میان دوتا از سریع ترین ماشین ها جهان را مشاهده کنید. ماشین جدید کوئنیگزگ Agera S یکی از سریع ترین ماشین های جهان است که توانسته است تا در سال 2017 رکورد فوق سریع بوگاتی چیرون را بزند. از طرفی دیگر نیز ماشین بوگاتی ویرون یکی دیگر از ماشین های سریع است که خودش را به خوبی در لیست سریع تری ها قرار می دهیم.

8.8 هزار بازدید 4 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل