آزمایش تصادف خودرو رنج روور Velar

آزمایش تصادف خودرو رنج روور Velar

خودرو رنج روور Velar در تست تصادف بسیار فوق العاده عمل می کند. در این ویدئو می توانید مشاهده کنید زمانی که این خودرو با سرعت بالا به دیوار برخورد می کند، چه اتفاقی برای آن می افتد و همچنین تکنولوژی ترمز خودکار این خودرو نیز در این ویدئو نمایش داده می شود.

7.3 هزار بازدید 6 سال پیش اتومبیل ماشین ویدئو ویدئو های ماشین
... توضیحات کامل