حفظ تعادل ربات برخورد ضربه

حفظ تعادل ربات ها در هنگام برخورد ضربه به آن

محققان روباتیک در مرکز هوافضایی آلمان راه جدیدی را برای جلوگیری از افتادن روبات دو پا کشف کرده اند این ربات ها در طراحی کامل تر می توانند همچن انسان ها باشند اما با نیروهای خارق العاده. 

ویدیوهای مشابه