میز چوبی دایره ای

نحوه ساخت یک میز چوبی دایره ای با سطح چرخان!

این آموزش شما را در فرآیند ساخت یک میز چوبی گرد پایه دار که بخش بالایی آن قابل چرخش است راهنمایی خواهد کرد. راهنمایی می کند. این آموزش در حدود 28 دقیقه تمامی مراحل ساخت یک میز چوبی چرخان، از تنه درخت تا مرحله پایانی کار را به شما نشان خواهد داد. این یکی از کامل ترین آموزش های تصویری برای ساخت میز چوبی دایره ای است که با شما در نتران به اشتراک گذاشته ایم.

ویدیوهای مشابه