محصولات گلکسی سامسونگ رایانه تماس دریافت پیام

محصولات گلکسی سامسونگ، در رایانه خود تماس ها را دریافت کنید و یا پیام دهید!

هرگز یک تماس یا متن مهم را از دست ندهید. با استفاده از برنامه جدید Link To Windows مخصوص محصولات هوشمند سامسونگ، با تلفن و رایانه شخصی ویندوز خود در ارتباط کامل باشید و به راحتی تماس ها و یا پیام های گوشی خود را در ویندوز دریافت کنید، تماس بگیرید و یا پیام ها را پاسخ دهید.

... توضیحات کامل