ماشین لباس شویی Samsung QuickDrive آزمایشگاه زندگی

ماشین لباس شویی Samsung QuickDrive، از آزمایشگاه تا زندگی

سامسونگ می گوید که هر یک از ماشین های شستشوی ما بیش از 150 آزمایش را انجام می دهند، و ما این تستها را "از آزمایشگاه به زندگی" می بریم تا وسوسه مان را برای کیفیت بالا، عملکرد بی نظیر و دوام بیشتر را نشان دهیم.

... توضیحات کامل