تست تصادف اتوبوس مدرسه

این تست برای آزمایش کمربندهای ایمنی در اتوبوس های مدرسه است. در این ویدیو می توانید ببینید که دانشجویانی که کمربند های ایمنی را بسته اند با مشکلی مواجه نمی شوند و کسانی که در صندلی های خود صحیح ننشسته اند  و کمربندهای خود را نبسته اند، با مشکل و اسیب روبرو می شوند.

... توضیحات کامل