تعمیر لوله سوراخ با جوشکاری

آموزش تعمیر لوله سوراخ با جوشکاری به روش صحیح!

پر کردن سوراخ در لوله آهنی هر چقدر هم که بزرگ باشد به کمک جوشکاری به راحتی انجام می شود. این فیلم آموزشی به شما نشان می دهد که چگونه با جوشکاری می توانید لوله های سوراخ شده را تعمیر کنید.

... توضیحات کامل