برنامه امنیتی قطع اتصال شارژر تلفن اندروید

یک برنامه امنیتی برای قطع شدن اتصال شارژر تلفن های اندروید