کاردستی گل کاغذی باز و بسته شونده

ساخت کاردستی گل کاغذی که باز و بسته می شود!

این ویدئو را تماشا بنمائید تا خودتان با یک ایده فوق العاده عالی و بی نظیر برای ساخت کاردستی بچه گانه آشنا شوید. این یک گل کاغذی بی نظیر و شیک است که می توانید خیلی ساده نمونه آن را در خانه درست کنید. برای ساخت این گل کاغذی عالی شما به وسایل ساده ای نیاز خواهید داشت. خودتان این ویدئو را تماشا کنید و نحوه ساخت این گل کاغذی عالی را یاد بگیرید.

... توضیحات کامل