کنسول بازی SMACH Z نسخه آلفا

کنسول بازی SMACH Z نسخه آلفا

در این ویدئو تست بازی GTA و یک بازی ماشینی را برای آزمایش، و یک پیش داوری نسبت به کنسول جدید SMACH Z مشاهده می کنید، این پروسه همچنیان نیز در حال توسعه است.

ویدیوهای مشابه