تست ربات Spot در ساختمان های نیمه کاره

شرکت بوستون داینامیک اعلام می کند که ما آزمایش های اصلی ربات اسپات (Spot) را برای استفاده تجاری در سراسر جهان آغاز کرده ایم. پس از اجرای نقشه برداری اولیه، Spot به طور خودگردان در دو مکان ساخت و ساز مختلف در توکیو شروع به حرکت کرد و از جابه جایی یک بار ویژه برای بررسی پیشرفت کار استفاده کرد. یک دوربین اضافی در این ربات، به Spot اجازه می دهد تا کار دقیق تر را در یک محل انجام دهد. ربات Spot در نیمه دوم سال 2019 برای انواع مختلف برنامه ها در دسترس خواهد بود.

شرکت بوستون داینامیک اعلام می کند که ما آزمایش های اصلی ربات اسپات (Spot) را برای استفاده تجاری در سراسر جهان آغاز کرده ایم. پس از اجرای نقشه برداری اولیه، Spot به طور خودگردان در دو مکان ساخت و ساز مختلف در توکیو شروع به حرکت کرد و از جابه جایی یک بار ویژه برای بررسی پیشرفت کار استفاده کرد. یک دوربین اضافی در این ربات، به Spot اجازه می دهد تا کار دقیق تر را در یک محل انجام دهد. ربات Spot در نیمه دوم سال 2019 برای انواع مختلف برنامه ها در دسترس خواهد بود.

... توضیحات کامل