تست ربات Spot محل مناطق ساخت ساز

تست ربات Spot در محل و مناطق در حال ساخت و ساز

این یک تست برای شروع آزمایش به میدان رفتن ربات Spot برای استفاده تجاری در سراسر جهان می باشد. پس از اجرای اولیه نقشه برداری، Spot به طور خودکار دو سایت ساخت و ساز پویا در توکیو را هدایت می کند و از یک محموله تخصصی برای بررسی پیشرفت کار استفاده می کند. یک دوربین اضافی در دست خود اجازه می دهد تا Spot، حتی بازرسی دقیق تری بر روی سایت انجام دهد. ربات Spot در نیمه دوم سال 2019 برای انواع برنامه های کاربردی در دسترس خواهد بود.

... توضیحات کامل