اندام مصنوعی الکترونیک

جدید ترین مطالب اندام مصنوعی الکترونیک، مقالات ویژه اندام مصنوعی الکترونیک، هر آن چیزی که باید در مورد اندام مصنوعی الکترونیک بدانید.

آخرین ویدیوها و مطالب اندام مصنوعی الکترونیک

این پوست الکترونیک جدید کاری می کند اعضای مصنوعی درد را احساس کنند

این پوست الکترونیک جدید کاری می کند اعضای مصنوعی درد را احساس کنند

4 سال پیش 7،826 نمایش